FANDOM


Poznajemy naszą Bydgoszcz Edytuj

Bydgoszcz jest ważnym ośrodkiem ludnościowym, gospodarczym, przemysłowo- handlowym, administracji cywilnej i wojskowej, akademickim, kulturalnym i sportowym. Posiada tradycje historyczne, administracyjne, przemysłowe, bankowe, handlowe, kulturalne.

Już w średniowieczu dynamika rozwojowa Bydgoszczy była zaskakująca. Od połowy XIV wieku w ciągu 300 lat miasto rozwinęło się i rozbudowało od podstaw dystansując miasta kujawskie i wielkopolskie, skutecznie konkurując z Toruniem - krzyżackim, a później należącemu do Prus Królewskich emporium handlowym. W Bydgoszczy zbudowano od podstaw murowane miasto z wodociągami, 8 średniowieczymi kościołami (obecnie pozostało 4), zamkiem królewskim, murami, bramami, basztami, mennicą, mieszczące się w 10-tce największych miast I Rzeczpospolitej. I to wszystko własnymi siłami bez pomocy Krzyżaków, a raczej wbrew nim. Znaczenie Bydgoszczy do okresu wojen szwedzkich nieustannie wzrastało, a miasto wzbogacało się o kolejne obiekty, kolegia, kościoły i powiększało liczbę ludności. Już wtedy można zauważyć fenomen Bydgoszczy, która leżała w miejscu tak dogodnym pod względem komunikacyjnym i handlowym, że miała szansę w przyszłości zdystansować wszystkie sąsiednie ośrodki.

Po głębokim upadku w XVIII w. w wyniku wojen - od początku XIX wieku Bydgoszcz stanowi znowu ważny ośrodek tym razem czerpiący korzyści z położenia na styku strategicznych dróg wodnych i związanego z tym rozwoju przemysłu. Rozwój Bydgoszczy lansowały władze polskie (polski projekt kanału bydgoskiego), pruskie (budowa kanału), i znowu polskie (Księstwo Warszawskie). Bydgoszcz zyskała prestiż ośrodka administracyjnego utrzymywany przez władze pruskie i polskie. Czasy emporów handlowych przeminęły. Teraz przyszedł czas znaczenia komunikacji wodnej, kolejowej i rewolucji przemysłowej. Od połowy XIX wieku Bydgoszcz stała się niekwestionowanym liderem na obszarze obecnego województwa. Z tego czasu pochodzą tradycje przemysłowe i bankowe.

Rozwoju nie przerwały nawet niekorzystne decyzje administracyjne w czasach II Rzeczpospolitej. Więcej: dystans gospodarczy Bydgoszczy wobec sąsiednich ośrodków powiększał się. Bydgoszcz zyskiwała coraz większe tradycje sportowe i kulturalne.

Natomiast suma okresu PRL nie jest dla Bydgoszczy korzystniejsza, niż dla innych miast regionu. Po korzystniejszym pierwszym okresie rozbudowy infrastruktury przedwojennej, w II okresie PRL (od 1965 r.) rozwijano raczej sąsiednie ośrodki: Toruń i Włocławek, Świecie.

W Bydgoszczy nie zlokalizowano żadnej wielkiej nowej inwestycji przemysłowej, a część mocy przerobowych kombinatu budowlanego przekazano na Śląsk. Rozwijało się natomiast szkolnictwo wyższe i zwrócono uwagę na zagospodarowanie atrakcyjnych obszarów przyrodniczych (Leśny Park Kultury i Wypoczynku).

Obecnie liczba atutów Bydgoszczy jest nawet większa niż w dawnych okresach historycznych. Wystarczy przyjrzeć się bliżej aglomeracji bydgoskiej i sięgnąć do danych statystycznych aby się o tym przekonać. Obecnie przychodzi czas na rozwój otoczenia silnie już nasyconej zabudową i infrastrukturą Bydgoszczy. Dlatego coraz uważniej trzeba patrzeć na powiat bydgoski, a zwłaszcza najbliższe miastu gminy.

Od 1973 r. Bydgoszcz połączono z Toruniem - na razie na papierze. Efektem docelowym tej koncepcji ma być zsumowanie potencjałów obu miast i rozwój powiązań między nimi w celu stworzenia ośrodka metropolitarnego. Co z tego wyniknie czas pokaże.