FANDOM


Bydgoszcz jest w regionie najważniejszym ośrodkiem medialnym. Tu znajduje się oddział regionalnej telewizji TV3, regionalna rozgłośnia radiowa Radio Pomorza i Kujaw (PIK), regionalna „Gazeta Pomorska” wykraczająca swym zasięgiem poza województwo - wg rankingów najlepszy dziennik regionalny w Polsce. Ponadto w Bydgoszczy mają swą siedzibę liczne lokalne rozgłośnie radiowe i kilkadziesiąt lokalnych gazet i czasopism. Obok Bydgoszczy również Toruń gromadzi instytucje medialne, ale nie spełniając w takim zakresie jak Bydgoszcz roli ośrodka regionalnego.

Tradycje Edytuj

W 1806 r. Jan Kimmel otworzył w Bydgoszczy pierwszą w mieście drukarnię. Od nazwiska następcy zwana jest drukarnią Gruenauera (dzisiejsza drukarnia im. KEN).

Od momentu ustanowienia Księstwa Warszawskiego i siedziby departamentu w Bydgoszczy nastąpił rozwój piśmiennictwa i czasopism. Prefekt Gliszczyński dążył do utworzenia departamentowego organu publikacyjnego. 1 lipca 1808 r. zaczęto wydawać w Bydgoszczy „Dziennik Doniesień Rządowych i Prywatnych Departamentu Bydgoskiego” będący pierwszym polskim czasopismem wydawanym w mieście. Od 1810 w miejsce tego pisma i „Gazety Toruńskiej” zaczęto wydawać dwujęzyczną „Gazetę Bydgoską”. Oprócz niej zaczęto wydawać drugą gazetę: „Dziennik Tygodniowy Departamentu Bydgoskiego”. Czasopisma wydawano do końca okresu Księstwa (1815 r.).

W I połowie XIX w. w Bydgoszczy istniały 3 drukarnie. Od 1832 wychodziły niemieckie gazety, początkowo nieregularnie, a od 1846 r. wychodził „Bromberger Wochenblatt” – pierwszy trwały dziennik bydgoski. Oprócz niego wychodziły też konserwatywne pisma niemieckie. 1 stycznia 1908 zaczyna wychodzić stała gazeta polska "Dziennik Bydgoski" (numer okazowy 2 XII 1907), redagowana do II wojny światowej przez jej założyciela Jana Teskę.

„Dziennik Bydgoski” od 1920 miał największy zasięg obok Gazety Grudziądzkiej i toruńskiego Słowa Pomorskiego, był trybuną Chrześcijańskiej Demokracji. W mieście wychodziły również inne gazety: Gazeta Bydgoska, od 1933 Kurier Bydgoski - trybuna Stronnictwa Narodowego i Polskiego Związku Zachodniego oraz liczne gazety i czasopisma wydawane okresowo.

Bydgoszcz już w okresie międzywojennym stała się siedzibą instytucji pocztowej o zasięgu ogólnopolskim. Na polecenie Komisarza Poczt i Telegrafów powołano pod koniec 1919 r. biuro kontroli dokumentów rachunkowych wszystkich urzędów pocztowych Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą Zawodowa Izba Obrachunkowa Ministerstwa Poczty i Telegrafów. Na skutek zarządzonej częściowej ewakuacji Warszawy, toczącej zacięte walki w wojnie polsko bolszewickiej Izbę przeniesiono do Bydgoszczy 18 sierpnia 1920 r. Wczesna Izba Obrachunkowa znalazła swoją siedzibę w budynku dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie rozpoczęła swoją działalność polegającą na kontroli przekazów pocztowych i telegraficznych oraz prowadzeniu rozrachunków zagranicznych z ruchu telefonicznego i telegraficznego. Izba pozostała do dnia dzisiejszego. Obecnie jest Centralnym Ośrodkiem Rozliczeniowym Poczty Polskiej przy ul. Jagiellońskiej. Bydgoszcz jest ważnym ośrodkiem pocztowym od zarania tej instytucji. W 1850 r. w Bydgoszczy zlokalizowano Okręgową Dyrekcję Poczty. Gmach tej instytucji wybudowany w 1885 r. w stylu neogotyckim zachwyca do dnia dzisiejszego klasą i dopracowaniem detali. Po II wojnie światowej w Bydgoszczy znalazły się 2 ogólnopolskie instytucje pocztowe: Izba Rozrachunkowa i Bank Pocztowy (75% udział posiada Poczta Polska).

W latach 30-tych rozpoczęła się era mass-mediów. W styczniu 1937 r. utworzono podstudio Polskiego Radia Rozgłośni Pomorskiej w sali Teatru Miejskiego. Na antenie prezentowano audycje z Bydgoszczy, które zyskały renomę. W październiku tego roku zorganizowano Ogólnopolską Wystawę Radiową w Bydgoszczy.

Po wojnie instytucje medialne rozwijały się sukcesywnie: 28 I 1945 - ukazał się pierwszy numer "Wiadomości Bydgoskich" (pierwsza gazeta w powojennej Bydgoszczy) 1945 – inauguracja Rozgłośni Radiowej w Bydgoszczy 1948 - z połączenia "Gazety Zachodniej" i "Głosu Pomorza" powstała "Gazeta Pomorska" 1954 - założono Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 1956 – pierwsze starania w celu uruchomienia ośrodka telewizyjnego w Bydgoszczy 1959 - zaczęła wychodzić popularna popołudniówka "Dziennik Wieczorny" 1961 - przekazanie do użytku stacji retransmisyjnej TV i programów Polskie Radia - Pomorskiego Ośrodka Telewizyjnego w Trzeciewcu koło Bydgoszczy 1973 – przy rozgłośni Polskiego Radia powstała redakcja telewizyjna jako oddział regionalny ośrodka gdańskiego 1984- bydgoski ośrodek telewizyjny włączony w skład redakcji programów publicystyczno-informacyjnych w oddziale gdańskim 1989 – powstaje Gazeta Wyborcza w Bydgoszczy 1990- reaktywacja bydgoskiej redakcji telewizyjnej z zasięgiem na województwa: bydgoskie, toruńskie i włocławskie 30 VII 1993 - otwarcie oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Bydgoszczy 1993 – powstała samodzielna spółka Polskie Radio Pomorza i Kujaw 1993 - pierwsze radiowe rozgłośnie komercyjne: radia Vox, El, Pomoże 5 IX 1994 - inauguracja programu miejskiego bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej S.A. 2002 – budowa nowoczesnej siedziby TVB

Media w Bydgoszczy Edytuj

Bydgoszcz jest siedzibą mediów regionalnych: prasy, radia i telewizji.

TELEWIZJA Telewizja Polska SA w Warszawie Oddział w Bydgoszczy - ul. Kujawska 7 - www.byd.tvp.pl Obejmuje zasięgiem całe województwo kujawsko-pomorskie oraz ościenne powiaty sąsiednich województw

ROZGŁOŚNIE RADIOWE Polskie Radio Pomorza i Kujaw SA Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy ul. Gdańska 48-50 - www.radiopik.bydgoszcz.pl Obejmuje zasięgiem całe województwo kujawsko-pomorskie oraz ościenne powiaty sąsiednich województw

 • Radio Elita - ul. Piękna 15 - www.radioelita.com.pl
 • Radio Eska Bydgoszcz - al. Mickiewicza 1/4 - www.eska.bydgoszcz.pl
 • Radio Plus - Al. Jana Pawła II 117 - www.plusbydgoszcz.pl
 • Radio Blue FM - ul. Piękna 13
 • Radio RMF FM Oddział Bydgoszcz - ul. Pod Blankami 1
 • Bydgoskie Radio Internetowe BestStacja - www.beststacja.net.pl
 • Radio Św. Wojciech - Al. Jana Pawła II 117
 • Radio GRA – oddział Bydgoszcz - www.gra.pl

GAZETY I CZASOPISMA

 • Gazeta Wyborcza Gazeta w Bydgoszczy - ul. Gdańska 27 - www.gazeta.pl/bydgoszcz

Nakład krajowy w 2003 r. : 542 tyś. Lokalna „Gazeta w Bydgoszczy” obejmuje podregion bydgoski czyli ok. połowę terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Gazeta bezpłatna „Gazeta Wyborcza. Tydzień w Bydgoszczy” – nakład 15 tyś.
 • Gazeta Pomorska - ul. Zamojskiego 2 - www.gazetapomorska.pl

Gazeta regionalna województwa kujawsko-pomorskiego i powiatów ościennych województw (m.in. Chojnice z Pomorskiego, Trzemeszno z Wielkopolskiego, Nowe Miasto Lubawskie z Warmińsko-mazurskiego) – nakład 116 tyś. Uznawana wg ogólnopolskich rankingów za najlepszy dziennik regionalny w Polsce. Posiada lokalne redakcje we wszystkich znaczniejszych ośrodkach powiatowych.

 • Express Bydgoski - ul. Warszawska 13 - www.naszemiasto.bydgoszcz.pl

Dziennik miejski i regionalny podregionu bydgoskiego – nakład 38 tyś., posiada mutacje m.in. w Inowrocławiu i Świeciu

W Bydgoszczy są wydawane ogólnopolskie bezpłatne gazety miejskie obejmujące 10 największych miast Polski:

 • Gazeta Metro
 • Gazeta Metropol
 • Dzień Dobry
 • Akant. Miesięcznik Literacki - ul. Niedźwiedzia 7/7 - www.akant.telvinet.pl
 • Bydgoski Informator Kulturalny - ul. Batorego 1/3 - www.mok.bydgoszcz.pl
 • Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze - ul. Ikara 12 -

www.wok.bydgoszcz.pl/kwartalnik

 • Promocje Pomorskie - ul. Sielanka 6
 • Pod Wiatr. Czasopismo młodzieżowe - skr. pocztowa 4049
 • Świat Gier Komputerowych - www.sgk.com.pl
 • Region Wita - czasopismo promujące Region kujawsko-pomorski
 • Cybermycha - internet: www.cybermycha.pl
 • SFera internet - www.sfera-online.pl
 • Biuletyn "Primum non nocere"
 • Posłaniec Ducha Świętego - Al. Jana Pawła II 117 - www.poslaniec.pl/
 • Profile – najstarszy ogólnopolski dwutygodnik budowlany, pismo społeczno-

gospodarcze - ul. Wojska Polskiego 1, posiada oddziały w Warszawie i Poznaniu - www.profilegazeta.com

 • Biuletyn Informacyjny ATR
 • Wiadomości Diecezji Bydgoskiej
 • Anonse – oddział regionalny w Bydgoszczy
 • Przewodnik Katolicki Diecezji Bydgoskiej

...oraz kilkadziesiąt lokalnych czasopism firmowych, zakładowych, branżowych, kulturalnych, parafialnych, biznesowych i lokalnych gazetek reklamowych

MEDIA INTERNETOWE (niektóre)

 • Rada Osiedla Stary Fordon - www.staryfordon.prv.pl
 • Informator Fordoński - www.ifordon.pl
 • Twoje-miasto.pl Bydgoszcz - www.bydgoszcz.twoje-miasto.pl
 • Bydgoski Portal Studencki - www.student.bydgoszcz.pl
 • Bydgoszcz on-line - bydgoszcz.eurocity.pl
 • Wirtualna Bydgoszcz - www.wirtualna.bydgoszcz.com
 • Internetowy serwis „Zbliżeń” TV3 w Bydgoszczy -

wiadomosci.tvp.com.pl/bydgoszcz

 • Medyczna Bydgoszcz - www.zdrowie.bydgoszcz.pl/main/index.php
 • Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy - www.tmmb.pl/

Inne strony o Bydgoszczy:

 • Kanał bydgoski - ejra.w.interia.pl/
 • Galeria Bydgoszcz - www.galeria.bydgoszcz.fm/php/index.php?

param=3&mc=5&gal=myslecinek

 • Artystyczne fotografie Bydgioszczy -

www.artfoto.bydgoszcz.com/bydgoszcz/b01.html

 • Galeria fotografii P. Soko - www.soko.hosteq.pl/
 • Bydgoszcz na starej pocztówce - sq2hce.elektroda.net/stare.htm
 • Galeria Kolejowa w Bydgsozczy - www.kolej.eu.org/bydzia/IMG_0044
 • Bydgoszcz na fotografii - republika.pl/pastro/
 • Kolej w Bydgoszczy - www.kolej.pl/~maron/bydgoszcz.htm
 • Wenecja Bydgoska - www.wenecja.art.pl/
 • Zamek bydgoski - republika.pl/zamek_bydgoszcz/
 • Wieża Bismarcka w Bydgoszczy -

www.bismarcktuerme.de/website/ebene4/polen/bromberg.html

 • Stare fotografie z Bydgoszczy - www.kujawsko-

pomorskie.com/kujawy/fotograf/stare.htm

 • Galeria fotografii Bydgoszczy B. Dąbrowskiego - www.cps.pl/photoart/
 • Strona o Bydgoszczy - biblioteka.zse.bydgoszcz.pl/bydgoszcz/index.htm

Wydawnictwa, drukarnie Edytuj

Bydgoszcz obecnie jest sporym ośrodkiem wydawniczym. Wiele wydawnictw prezentuje albumy o Bydgoszczy i regionie.

Najważniejsze drukarnie: - Ortis S.A – największa drukarnia w mieście - Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej S.A. w Bydgoszczy – najstarsza w mieście, dziedzictwo drukarni Gruenauera z 1806 r. - Drukarnie Bydgoskie – ul. Deszczowa 65 - Pressinvest Polska – ul. Warszawska 13 - Orkla Media Magazines – ul. Ołowiana 18 - Gazeta Pomorska Media sp. z o.o. – ul. Ołowiana 10 - Graff Press Drukarnia – ul. Dworcowa 63a - Drukarnia ABEDIK - ul. Białogardzka 11a - jedna z nowocześniejszych w regionie - Bellerdruk Zakład Poligraficzny - ul. Grudziądzka 10 - Grafart Zakład Poligraficzny - druk offsetowy - SIS - ul. Jazgarzowa 11 - Unigraf Agencja Promocyjno-Wydawnicza ... i wiele innych

Najważniejsze bydgoskie wydawnictwa: - Ad Novum Pomorze i Kujawy – wydaje albumy o Bydgoszczy - Wydawnictwo Pomorza i Kujaw "PiK" Zbigniew Klimczak - wydawca informatorów o miastach, gminach i powiatach oraz producent zewnętrznych tablic z planami i mapami - Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa s.c. – albumy o Bydgoszczy i regionie - Oficyna Wydawnicza Branta Sp. z o.o. – publikuje książki - Wydawnictwo Atlas-Supress - Wydawnictwo "Profile-Biznes" Sp. z o.o. – wydawca dwutygodnika „Profile” - Wydawnictwo Pressinvest Polska Sp. z o.o. – wydawca Expressu Bydgoskiego - Gazeta Pomorska Media Sp. z o.o. – wydawca Gazety Pomorskiej - B.U.R. Media – wydaje foldery miast - Wydawnictwo Kwadryga Sp. z o.o. – wydaje czasopisma medyczne - Wydawnictwo Fakt Sp. z o.o. – wydaje kwartalniki branżowe - Czarny Kruk - Agencja Wydawniczo –Reklamowa – wydawca literatury informatycznej - Wydawnictwo Tekst Sp.z o.o. – wydawca albumów o Bydgoszczy - Wydawnictwo „Margrafsen” – jedno z najbardziej prestiżowych, wydawca albumów o Bydgoszczy - Wydawnictwo Unitex Sp. z o.o. – albumy, foldery, prezentacje multimedialne o regionie - Wydawnictwo Bokar – albumy, przewodniki, kalendarze - Wydawnictwo Konkret – edycja informatorów o miastach i powiatach - Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kultury – promocja kultury regionalnej - Rosmedia - prezentacje firm, instytucji, miast na CD - Wydawnictwo Signum – edycja albumów, folderów, informatorów turystycznych ... i wiele innych