FANDOM


Miasto o średniowiecznych tradycjachEdytuj

Gród bydgoski wybudowano w roku 1038 na pograniczu polsko-pomorskim. Od lat 30-tych XIII wieku był już z pewnością siedzibą kasztelana w obrębie księstwa łęczycko-kujawskiego. W okresie od XIII-XVIII wieku Bydgoszcz należała do Kujaw. 19 IV 1346 r. miasto zostało lokowane przez króla Kazimierza Wielkiego na prawie magdeburskim. Jego zasadźcy byli Niemcami, którzy przybyli na Kujawy z pobliskiej ziemi chełmińskiej. Przewaga ludności niemieckiej utrzymywała się w mieście do pocz. XV wieku. Dopiero po Wielkiej Wojnie z Zakonem Krzyżackim nastąpiła dowodnie polonizacja mieszkańców i władz miasta. Odtąd aż do rozbiorów utrzymała się przewaga ludności polskiej, choć odnotować można występowanie kolonii obcokrajowców, przede wszystkim Szkotów i Niemców. [cdn.]

Bydgoszcz w czasach nowożytnychEdytuj

XVI - poł. XVII w. - okres świetności Okres wojen północnych - czasy upadku [cdn.]

XIX wiekEdytuj

Przyłączenie Bydgoszczy do Prus

Okres Księstwa Warszawskiego

Rejencja bydgoska do roku 1920

BUDOWA I ROZBUDOWA KANAŁU BYDGOSKIEGO

TYGRYS GOSPODARCZY EUROPY WSCHODNIEJ [cdn.]

Okres międzywojennyEdytuj

[cdn.]