FANDOM


Bydgoszcz należy do miast o największej liczbie i powierzchni parków w Polsce. Pod względem powierzchni parków ustępuje jedynie Warszawie, a przecież dane te nie obejmują dużej liczby parków leśnych praktycznie na każdym bydgoskim osiedlu.

Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych [ha]

 • 1. Warszawa: 946
 • 2. Bydgoszcz: 874
 • 3. Wrocław: 789
 • 4. Chorzów: 618
 • 5. Łódź: 608
 • 6. Katowice: 526
 • 7. Poznań: 450
 • 8. Kraków: 358
 • 9. Tychy: 227
 • 10. Sosnowiec: 206

Również powierzchnia parków i zieleńców na mieszkańca stawia Bydgoszcz w czołówce krajowej.

Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej na mieszkańca [m kwadr.]

 • 1. Chorzów: 70,9
 • 2. Tychy: 38,0
 • 3. Bydgoszcz: 36,5
 • 4. Gorzów Wlkp: 33,7
 • 5. Katowice: 32,6
 • 6. Sosnowiec: 32,1
 • 7. Dąbrowa Górnicza: 31,9
 • 8. Grudziądz: 29,1
 • 9. Olsztyn: 26,6
 • 10. Gliwice: 26,4

Tak dobre wyniki zawdzięczamy obecności chyba największego parku miejskiego w Polsce jakim jest Leśny Park Kultury i Wypoczynku. Poza nim jednak jest jeszcze sporo parków, skwerów, terenów zieleni i wreszcie lasów.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Edytuj

Zagospodarowywany od końca lat 70-tych zajmuje 830 hektarów, terenów najatrakcyjniejszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Południowa część parku (dolny taras) mieści się w pradolinie Noteci-Wisły, północna zaś wznosi się gwałtownie i przechodzi w pofałdowaną wysoczyznę morenową, położoną 42 metry nad poziom dolnego tarasu. Wzniesienie to, nazywane Wzgórzem Myślęcińskim, pocięte jest malowniczymi jarami, dolinami i enklawami, z przepływającymi trzema strugami: Myślęcińską, Rynkowską i Zacisze. Cieki wodne oraz liczne wysięki tworzą urokliwe, sztuczne jeziorka. W części centralnej, u podnóża Wzgórz Myślęcińskich znajduje się 15 - hektarowy staw parkowy, który stał się miejscem lęgu licznych ptaków i miejscem pobytu bocianów. Park należy do największych w Polsce miejskich obszarów parkowych, większy m.in. od najbardziej znanego Śląskiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Powierzchnia zalesiona stanowi 50% terenów parkowych, zaś liczba stawów dochodzi do kilkudziesięciu, a ich powierzchnia ok. 20 ha. Drzewostan tworzą głównie lasy mieszane i liściaste, występują fragmenty grądu z lipą, dębem i grabem, łęgi z olchą i jesionem, buczyną.

Frekwencja w parku w połowie lat 90-tych wynosiła 1 mln osób rocznie, z tego 100 tyś. w ogrodzie zoologicznym i 350 tyś. lunaparku. Zróżnicowane formy terenu oraz duży kompleks leśny mają wyraźny wpływ na ukształtowanie się specyficznego mikroklimatu w parku.

W Parku znajduje się kilka kompleksów rekreacyjnych:

Ogród Botaniczny – 80 ha – założony 1979-83 Ogród znajduje się wśród licznych wzniesień o różnym nachyleniu stoków i wysokości poprzecinanych jarami oraz zgrabnie wkomponowanych w całość alejkach spacerowych, które tworzą niezapomniany urok tego miejsca. Wzdłuż Strugi Myślęcińskiej powstało kilkanaście stawów kaskadowych. Przeważający obszar ogrodu obejmuje ekspozycja terenowa drzew, krzewów i roślin zielnych, o charakterze parkowo – naturalistycznym. Deniwelacje wzgórz i dolin na terenie parku dochodzą do 30 m. Na terenie ogrodu znajdują się m.in.

 • gatunki rodzime gromadzone w zbiorowiskach leśnych, łąkowych i wodnych, zgodnie z ich pochodzeniem. Dział zajmuje obszar 20 ha. Ogółem znajduje się tu 350 gatunków.
 • jedyna w Polsce dydaktyczna ścieżka dla niewidomych (od 1999 r.). Na blisko 4 tys. metrów kwadratowych, wzdłuż 300–metrowej barierki nasadzono ok. 150 roślin. Każda opatrzona jest “metryczką” zapisaną pismem Braille’a.
 • ALPINARIUM – siedlisko roślin górskich wśród skał, sztucznego strumienia i stawów. Zostały utworzone ściany skalne, piargowiska i granie, dokąd prowadzą ścieżki górskie.
 • 13 kasadowych stawów z roślinnością wodną, nadbrzeżną, bagienną, tofowisk niskich i wysokich,
 • roślinność podgórska (m.in. kosodrzewina) na szczytach wzgórz, na które prowadzą ścieżki spacerowe
 • naturalne zbiorowiska leśne m.in. 70-letnia buczyna pomorska, świetlista dąbrowa, las sosnowo-dębowy, grąd lipowo-grabowy,
 • roślinność bagienna w dolinie, gdzie płynie Struga Myślęcińska
 • siedliska roślin egzotycznych z innych kontynentów
 • ścieżki prowadzące na punkty widokowe, skąd rozpościera się panorama Bydgoszczy

Od lat 90-tych czynione są starania w celu budowy palmiarni i muzeum przyrodniczego.

Ogród Fauny Polskiej ZOO – 14 ha - założony w 1978 r. Rozlokowany jest w lesie sosnowo – brzozowym. Należy do 11 polskich ogrodów zoologicznych, a jako jedyny specjalizuje się w hodowli zwierząt krajowych. Ogród posiada w swojej kolekcji około 550 zwierząt, przedstawicieli 105 gatunków ssaków i gadów, z których 62 to gatunki objęte całkowitą ochroną. Zwierzęta eksponowane są na fosowych wybiegach, w klatkach i wolierach wkomponowanych w naturalne środowisko.

W latach 90-tych udostępniono „mini-zoo” dla dzieci, gdzie zwięrzat można dotknąć lub się z nimi pobawić. Od 2003 r. w ogrodzie powstał dział „zwierzęta świata”, gdzie prezentowane są gatunki zwierząt z całego świata.

Ośrodek Rekreacji Konnej Ośrodek wyposażony jest w stajnie z boksami dla 50 koni, dwie kryte ujeżdżalnie umożliwiajace prowadzenie zajęć również jesienią i zimą, padoki, wybiegi dla koni oraz powozownię z ciekawymi eksponatami. Na terenie Ośrodka ma swoją siedzibę Towarzystwo Hipoterapeutyczne, które służy pomocą dzieciom niepełnosprawnym - szczególnie tym z porażeniem mózgowym - prowadząc dla nich zajęcia rehabilitacyjne. Ośrodek organizuje m.in. coroczne Mistrzostwa Polski w powożeniu zaprzęgami konnymi

Park Rozrywki – Lunapark Działalność rozrywkowa trwa od 15 kwietnia do 15 października. Atrakcyjne karuzele usytuowane wśród lasów sosnowych zapewniają dzieciom niezwykłe wrażenia. Wyposażenie stanowią m.in. dmuchany "Pałac", suchy "Chiński basen" z 50 tysiącami piłeczek, wśród których można pływać jak w wodzie, "Ślizg Gigant", „Autodrom”, gdzie można jeździć elektycznymi mini samochodami, kilka karuzel dla młodszych i starszych m.in. typu „Trabant”, parasolowa, samolotowa, „Kolejka górska”, place zabaw dla dzieci, ogródek jordanowski, resturacje.

Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej zajmuje się przede wszystkim nauczaniem przyrody i kształtowaniem zachowań proekologicznych wśród młodzieży. Służą temu m.in. specjalne ścieżki ekologiczne z tablicami informacyjnymi o florze i faunie parkowej. Prezentowane są wystawy ekologiczne, konkursy i sesje naukowe

Tereny rekreacyjno – sportowe Można tam znaleźć m.in. skate-park, rowerowy tor zjazdowy „Downhill”, „ścieżkę zdrowia”, tory dla rolkarzy, stanowiska dla wędkarzy, polanę śródleśną „Różopole”, gdzie organizowane jest corocznie kilkanaście imprez plenerowych m.in. „Powitanie” i „Pożegnanie Lata” z udziałem znanych zespołów muzycznych i wokalistów.

Tereny wystawienniczo – handlowe Na tym terenie znajdują się restauracje, kawiarnie, ogródek jordanowski i miejsce na sezonowe targi i wystawy. W sezonie czynne jest kino letnie. Czynione są starania, aby w miejscu tym powstał aquapark.

Uroczysko Zacisze Polana położona u podnóża krawędzi pradoliny w otoczeniu lasu liściastego, kilku stawów kaskadowych, Centrum Edukacji Ekologicznej, naturalnego źródliska, ścieżki dydaktycznej prezentujacej najciekawsze fragmenty przyrodnicze parku.

Wąskotorowa kolejka parkowa Kolejka jest czynna od 1996 r. Uruchomiona na wzór żnińskiej Kolei Powiatowej kursujacej m.in. do Biskupina. Obecnie kolejka jeździ w sezonie co godzinę na trasie Lunapark-Las Gdański-tereny wystawowe-Zacisze (ok. 4 km). Umożliwia dojazd do krańców parku osobom niezmotoryzowanym. Docelowo kolejka stworzy trasę opasującą cały park w formie okręgu.

Narciarski i saneczkowy tor zjazdowy Tor znajduje się na jednym ze wzgórz, w 2003 r. podwyżony o 5 m. Tor dysponuje 3-ma armatkami śnieżnymi co uniezależnia jego działalność od kaprysów pogody oraz wyciągiem umożliwiajcym sprawny transport narciarzy na stok. Nieopodal znajduje się 600-metrowy tor saneczkowy. Ponadto na myślęcińskich stawach organizowane są w zimie lodowiska.

Tereny spacerowe na górnym tarasie parku Tereny parkowe zawierają ścieżki spacerowe dla pieszych, rowerzystów i turystyki konnej w najciekawszej przyrodniczo północno-zachodniej części parku w strefie krawędziowej pradoliny wsród 100-letnich lasów bukowych, dębowych, grabowych, źródlisk, wysięków i głębokich wąwozów. Na tym terenie znajduje się ścieżka dydaktyczna „Zacisze’ oraz tzw strefa ciszy.

Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne Opisane poprzednio 8 ścieżek z tablicami informacyjnymi

Obiekty turystyczne Na terenie Parku znajdują się równeż inne obiekty np hotel „Pałac” (***), domki turystyczne do wynajęcia, korty tenisowe, liczne restauracje, kawiarnie, mostki na stawach i strumykach, mola na stawach i inne obiekty.

Lasy Niezagospodarowana część parku obejmuje lasy mieszane z wytyczonymi drogami. Stanowi dobry teren dla osób szukających wyciszenia i kontaktu z przyrodą.

Zabytkowe parki Edytuj

W Bydgoszczy jest wiele parków kilkusetletnich, a nawet o średniowiecznym rodowodzie. Park im. Kazimierza Wielkiego (2,3 ha) W średniowieczu był ogrodem rekreacyjnym Klarysek. Obecy kształt pochodzi z XIX w., położony na zapleczu ul. Gdańskiej, mieści stawy i dawną fontannę Potop,

Wyspa Młyńska - mieści zabytkowe budowle, m.in. dawną mennicę z XVII w., spichrze, młyny i tereny spacerowe w otoczeniu rzek: Brdy i wartko płynącej Młynówki oraz jazów spiętrzających wodę. Kamienice sąsiadują bezpośrednio z rzeką, stąd nazwa miejsca „Wenecja bydgoska”. Posiada magiczny bydgoski klimat miejsca historycznego w połączeniu z pięknem parkowego otoczenia.

Planty nad Kanałem Bydgoskim (46,6 ha) Park założony już w 1774 r., obejmuje trasy spacerowe w otoczeniu Starego Kanału Bydgoskiego, wśród 3 zabytkowych śluz, wokół starodrzew m.in. pomnikowe topole czarne

Park im. Jana Kochanowskiego (3,2 ha) – założony w 1910 r., w dzielnicy „muzycznej” mieści m.in. pomnik Łuczniczki – symbol Bydgoszczy oraz pomniki najwybitniejszych kompozytorów muzyki poważnej

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (2,3 ha) – powstał w 1930 r., jest najstarszym Ogródem Botanicznym w Bydgoszczy, ze stawami i licznymi gatunkami rzadkich roślin

Park im. Władysława Jagiełły – urządzony w okresie międzywojennym nad Brdą, sąsiaduje z Parkiem Ludowym, Pałacem Młodzieży, szpitalem zakaźnym, obejmuje m.in. fontannę, obecnie zajęty w części przez zabudowania Bydgoskiego Domu Technika,

Park na Wzgórzu Dąbrowskiego (2,9 ha) – mieści m.in. zabytkową Wieżę Ciśnień, stawy kaskadowe i obelisk na cześć gen. Dąbrowskiego, który z tego miejsca w 1806 r. dowodził podczas szturmu na Bydgoszcz, widać stamtąd panoramę Starego Miasta,

Park na Wzgórzu Wolności (6,9 ha) – mieści m.in. Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy na miejscu dawnej Wieży Bismacka, powstał w 1904 r. w stylu tatrzańskim na skraju skarpy pradoliny, skąd można podziwiać panoramę Bydgoszczy,

Park Sielanki – „osiedla-ogrodu” – osiedle willowe zaprojektowane przez berlińskiego architekta J. Stubbena w 1910 r. mieści się wśród parków i skwerów m.in. alei dębowej na al. Ossolińskich, alei platanowej na ul. Markwarta, skweru „Sielanka”, obejmuje też Bazylikę Mniejszą pw. św. Wincentego a Paulo w otoczeniu parkowym

Aleja Górska - tereny spacerowe na skarpie szwederowsiej – założone w okresie międzywojennym, obejmują trasę spacerową wzdłuż krawędzi skarpy górnego tarasu Bydgoszczy. Rozciagają się stamtąd wspaniałe widoki na stare miasto.

Park Ostromecki – park na krawędzi doliny Wisły, utworzony w XIX w., otaczający zespół pałaców w Ostromecku – miejscowości odległej 2 km od granic Bydgoszczy. Zaplecze dla mieszkańców dzielnicy Fordon. Piękne stuletnie dęby, sąsiadują tu z rozłożystymi kasztanowcami, modrzewiami, lipami, grabami, klonami i białymi topolami. Bogate zadrzewienie występuje w atrakcyjnych kompozycjach z krzewami. Około trzydziestu przeszło stuletnich drzew oznaczonych jest jako pomniki przyrody.

...oraz liczne skwery o genezie przedwojennej np:

 • skwer na placu Kościeleckich
 • skwer przy ul. Bernardyńskiej w otoczeniu Brdy i kościoła pobernardyńskiego z XVI w., zawiera pomnik nieznanego powstańca wielkopolskiego
 • skwer im. Leszka Białego
 • Plac teatralny – mieścił sie tu monumentalny Teatr Miejski i pomnik Łuczniczki
 • Plac Wolności - zawiera pomnik żołnierzy wyzwolicieli, zadrzewiony
 • Wyspa św. Barbary – zadrzewiona wysepka na Brdzie naprzeciw katedry

bydgoskiej

Parki urzadzone po II wojnie Edytuj

Park Ludowy im. Wincentego Witosa (6,4 ha) – utworzony w 1953 r., mieści amfiteatr wykorzystywany w sezonie na cotygodniowe koncerty w plenerze (Bydgoskie Lato Artystyczne), położony na zapleczu Pałacu Młodzieży i Bazyliki Mniejszej,

Park im. Zenona Załuskiego (16,7 ha) – powstał w 1965 r., położony na osiedlu Leśnym, mieści m.in. jeden z większych ogródków jordanowskich dla dzieci i największą byliniarnię w mieście,

Park Miejski (15,9 ha) - powstał w 1972 r., położony na terenach Babiej Wsi, obejmuje tereny położone nad Brdą, mieści m.in. halę widowiskowo- sportową „Łuczniczka”, korty tenisowe, tor łuczniczy, kluby wioślarskie, przystanie kajakowe i żeglarskie, tereny spacerowe,

Park na Wyżynach (7,7 ha) – powstał w 1976 r., sąsiaduje z kopleksem sportowym m.in. basenem krytym „Laguna”

Park Sportowy „Z a w i s z a” – w otoczeniu parkowym mieści infrastrukturę sportową Zawiszy, m.in. stadion piłkarski i lekkoatletyczny, boisko treningowe, hale sportowe, hotel i amfiteatr, sąsiaduje z Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku

Bulwary na zapleczu ul. Dworcowej – tereny spacerowe nad Brdą w pobliżu Śluzy Miejskiej i mostu Królowej Jadwigi., na rzece miejsce zimowania setek łabędzi.

Park przy ul. Unii Lubelskiej (20 ha) – obejmuje tereny nad Brdą w okolicy dworca kolejowego wraz z bulwarami,

Park przy ul. kard. Wyszyńskiego – powstały w latach 70- tych, sąsiaduje z Parkiem na os. Leśnym,

Park i jezioro „Balaton” – położone na osiedlu Bartodzieje, stanowi enklawę spokoju, zieleni na osiedlu, zawiera spore jezioro z wodotryskami, w nocy podświetlanymi,

Skwer przy falowcu na os. Błonie – zielona enklawa na osiedlu

Park leśny na os. Błonie – zagospodarowany teren leśny na skraju osiedla wyposażony m.in. w ścieżki spacerowe, nasadzenia, ławki, place zabaw

Park przy ul. Nakielskiej – obejmuje zagospodarowany teren leśny m.in. z ogródkami jordanowskimi dla dzieci, w pobliżu zabytkowe śluzy kanału bydgoskiego, oraz kompleksy sportowe (m.in. stadion piłkarski)

Park przy Szpitalu Miejskim – fragment lasu z górą do zjazdów saneczkowych, zaplecze dla mieszkańców Kapuścisk

Parki urządzone po 1989 r. Edytuj

Dolina Pięciu Stawów – park obejmujący połączone kaskadowo stawy wśród zieleni, miejsce skąd w średniowieczu czerpano wodę dla miasta i przesyłano drewnianymi rurociągami, w 2001 r. gruntownie odnowiony i zagospodarowany,

Park Milenijny – położony nad Wisłą w dzielnicy Fordon, obejmuje dawną gliniankę, brzeg Wisły i park złożony ze starodrzewu, grodzisko Wyszogród z XI w., obok most kratownicowy przez Wisłę o długości 1 km.

Park „księżycowy” na osiedlu Wilczak – enklawa parkowa dla mieszkańców okolicznego osiedla

Skwer Leona Barciszewskiego – nad Brdą w pobliżu mostu J. Sulimy - Kamińskiego, w okresie międzywojennym na tym miejscu mieścił się zabytkowy spichlerz, obecnie pomnik przedwojennego prezydenta Bydgoszczy

Park w Smukale – urządzony w 2001 r., obejmuje las i nabrzeże Brdy

Park leśny na osiedlu Siernieczek – urządzony w 2001 r., wyposażony m.in. nasadzenia, ławki, ścieżki spacerowe wśród 40-60 letniego boru sosnowego.

Park na osiedlu Osowa Góra – obejmuje skarpę pradoliny porośniętą lasem, w którym znajdują sie ścieżki spacerowe, u podnóża rozlokowano place zabaw dla dzieci

Staw osiedlowy na Osowej Górze – w 2001 r. staw zagospodarowano, wytyczono ścieżki spacerowe i małą architekturę, w innej części osiedla znajduje się kolejny zagospodarowany staw.

Stawy i tereny spacerowe na osiedlu Prądy – obejmuje zagospodarowane pod kątem rekreacyjnym tereny dla mieszkańców osiedla.

Inne parki i tereny zieleni Edytuj

Jar na Kapuściskach – głęboki jar w skarpie pradoliny długi na ok. 2 km i głęboki ok. 30 m, jedyny niewykorzystany jeszcze na trasę komunikacyjną, atrakcyjny krajobrazowo,

Aleja Górska na skarpie Wyżyn – obejmują trasę spacerową wzdłuż krawędzi skarpy górnego tarasu Bydgoszczy. Brak wysokiego zadrzewienia sprawia, że rozciagają się stamtąd wspaniałe widoki. Wzdłuż trasy rozlokowano place zabaw dla dzieci i ławki

Aleja Górska na skarpie Miedzynia – obejmują ścieżkę wiodącą wzdłuż krawędzi skarpy. (deniwelacja ok. 25 m). Rozciagają się stamtąd rozległe widoki na zachodnie dzielnice Bydgoszczy i kanał bydgoski.

Tereny przy ul. Nadrzecznej – obejmuje teren dawnej stacji kolejowej Bydgoszcz wąskotorowa, w sąsiedztwie nowego kanału bydgoskiego zbudowanego w 1915 r., śluz, kompleksów działek, półwyspu na Brdzie, wykorzystywany chętnie przez wędkarzy, na Brdzie most nieczynnej kolei wąskotorowej do Koronowa.

Tereny spacerowe Kanału Bydgoskiego – obejmują ścieżki spacerowe po obu stronach kanału, wśród drzew i zabudowy willowej, ciągnące się na przestrzenui ok. 4 km od plant nad Kanałem do śluzy u granic miasta, wykorzystywane chętnie przez wędkarzy

Tereny spacerowe górnej Brdy - obejmują ścieżki spacerowe po obu stronach rzeki, na osiedlach Jachcice, Piaski, Czyżkówko i Smukała. Rzeka w tym miejscu ma dziki, naturalny charakter, jest bardzo czysta i płynie wartko jak podgórska rzeka. W sprzyjających miejscach urządzone są sezonowe kapieliska.

Park na Glinkach – zróżnicowany las liściasty wykorzystywany do spacerów przez mieszkańców osiedla Glinki, miejsce głośnej katastrofy lotniczej w 2002 r.

Tereny nad Brdą na os. Siernieczek – tereny obejmujące otoczenie rzeki Brdy blisko jej ujścia do Wisły, znajduje się tam m.in. „cypel” – długi i wąski półwysep na Brdzie, w pobliżu znajduje się tor regatowy i most kolejowy na Brdzie z 1932 r.

Wyspa na Brdzie w okolicy ul. Spornej – wyspa porośnięta lasem łęgowym z polanami z roślinnością łakową. W 2003 r urządzono na wyspie pole golfowe.

Dolina Śmierci w dzielnicy Fordon – mieści się w naturalnym leśnym wąwozie, obejmuje m.in. cmentarz pomordowanych tutaj mieszkańców Bydgszczy w X 1939 r, monumentalny pomnik, golgotę i trasy spacerowe obejmujące okoliczne wzgórza,

Wzgórza fordońskie – strefa krawędziowa pradoliny Wisły, wysokość względna dochodzi do 60 m, wśród wzgórz mieszczą się malownicze parowy ze strugami oraz izolowane ze wszystkich stron uroczyska. Występuje duże nagromadzenie różnorodnej roślinności – m.in. muraw kserotermicznych, lasów liściastych w dolinach. Ze wzgórz rozpościera się widok na dzielnicę Fordon oraz Bydgoszcz, zakole Wisły, Dolinę Dolnej Wisły, Puszczę Bydgoską

Wały fordońskie – tereny spacerowe, piękne krajobrazowo dla mieszkańców starego Fordonu i osiedla Nad Wisłą, obejmują ścieżkę spacerową na wałach nadwiślańskich otaczających dzielnicę, oraz 5 km nadwiślańskich dzikich plaż i starorzeczy

Otoczenie Toru Regatowego – tereny leśne ze ścieżkami spacerowymi wokół dużego zbiornika wodnego wykorzystywanego do zawodów regatowych wioślarskich i żeglarskich, w pobliżu śluza, po której można przejść na wyspę

Wzgórza łęgnowskie – zalesiona strefa krawędziowa pradoliny Wisły (grąd), wysokość względna dochodzi do 40m, wśród wzgórz mieszczą się malownicze parowy. Ze wzgórz rozpościera się widok na Łęgnowo, dzielnicę Fordon oraz zakole i Dolinę Dolnej Wisły.

Strefa rekreacyjna Janowo – tereny w sąsiedztwie zakola Brdy i dużego kompleksu leśnego. Mieści się tam m.in. ośrodek wypoczynkowy, stanica wodna, kompleks działek rekreacyjnych, sanatorium, plaże nad Brdą.

Park leśny na os. Bajka – tereny spacerowe dla mieszkańców fordońskiego osiedla m.in. w sąsiedztwie kortów tenisowych i boisk sportowych

Park leśny na os. Szybowników - tereny spacerowe dla mieszkańców fordońskiego osiedla

Park leśny na os. Kasztelanka - tereny spacerowe dla mieszkańców fordońskiego osiedla, m.in w sąsiedztwie stadionu piłkarskiego „Wisła”

Park leśny na os. Niepodległości - tereny spacerowe dla mieszkańców fordońskiego osiedla

Park leśny na os. Brdyujście - tereny spacerowe dla mieszkańców osiedla

Park leśny na os. Przylesie - tereny spacerowe dla mieszkańców osiedla

Park leśny Akademii Techniczno – Rolniczej - tereny leśne otaczające kompleksy uczelniane i akademiki oraz gliniankę

Park leśny na os. Czersko Polskie – enklawa leśna ze sztucznym stawem, wykorzystywana do rekreacji przez mieszkańców okolicznego osiedla

Park leśny na os. Flisy – teren leśny graniczący z kanałem bydgoskim wykoorzystywany do rekreacji przez mieszkańców okolicznego osiedla

Las „kujawski”- Puszcza Bydgoska – graniczy z domami mieszkalnymi południowych osiedli Bydgoszczy, zaplecze spacerowe dla mieszkańców górnego tarasu – m.in. osiedli Wyżyny, Kapuściska, Glinki i Wzgórze Wolności. Ciekawe walory krajobrazowe

Las „Gdański” – zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców Bydgoszczy, zwłaszcza jej północnej części

Las „szubiński” – zaplecze spacerowe dla mieszkańców osiedli Błonie, Miedzyń i Prądy, mieści przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną na granicy z gminą Białe Błota

Las „koronowski” - zaplecze spacerowe dla mieszkańców osiedli Osowa Góra, Flisy, Czyżkówko, Smukała, zróżnicowany gatunkowo, pełen jagód i grzybów

Las „jachcicki” – zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców Jachcic, suchy bór sosnowy porastający dawny poligon z czasów pruskich. Ciekawy krajobrazowo z powodu odmiennego charakteru od innych lasów otaczających Bydgoszcz

Las „rynkowski” - zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców osiedli Leśne, Jachcice, Piaski i Smukała, zróżnicowany gatunkowo, pełen jagód i grzybów i walorów krajobrazowych, jako że jest położony w strefie krawędziowej pradoliny. W okresie międzywojennym jedno z bardziej popularnych miejsc wypoczynku.

Las „jarużyński” - zaplecze spacerowe dla mieszkańców osiedli Tatrzańskiego i Nad Wisłą, zróżnicowany gatunkowo, pełen jagód i grzybów. W części leżącej nad 50-metrową skarpą Doliny Wisły las złożony jest z dębów, buków, grabów, jesionów, w parowach płyną strumienie uchodzące do Wisły

Las „ostromecki” - zaplecze dla mieszkańców dzielnicy Fordon, a nawet całej Bydgoszczy ze względu na wyjątkowość szaty roślinnej.

Mała Kępa – starorzecze po wschodniej stronie zakola Wisły porośnięte lasem łęgowym i pokryta kilkudziesięcioma okresowymi jeziorkami, odwiedzana przez miłośników przyrody i turystyki. Znajduje się tu kilkanaście pomników przyrody. Ostoja dzikich zwierząt, rezerwat przyrody.

Wielka Kępa – rezerwat, dobrze zachowany fragment lasu łęgowego z udziałem olszy i klonu polnego na terenie zalewowym po wschodniej stronie Wisły, odwiedzana przez miłośników przyrody i turystyki z całego miasta

Zabytkowe cmentarze Edytuj

W Bydgoszczy znajduje się ok. 20 cmentarzy. Niektóre z nich są zabytkowe.

 • Starofarny – ul. Grunwaldzka 15, założony w 1809 (1,9 ha)
 • Nowofarny – ul. Artyleryjska 10 (1906 r.), parafii farnej (11,5 ha)
 • ul. Ludwikowo 2 (1929 r.), parafii Najśw. Serca Pana Jezusa - (8,5 ha)
 • ul Lotników (1933 r.), parafii Św. Trójcy (4 ha)
 • ul. Kossaka (1923 r.), parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – (3,5 ha)
 • ul. Szubińska (Błonie) – założony w1933 r. (4 ha)