FANDOM


Demografia w Bydgoszczy jest typowa dla miast tej wielkości. Charakteryzuje się: ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemną migracją zwłaszcza na rzecz gmin- przedmieść. W sytuacji demograficznej Bydgoszczy znajdują się jednak pewne aspekty pozytywne, wyróżniające ją spośród dużych miast, które będą wymienione poniżej.

Duży udział dzieci i młodzieży Edytuj

Duży jest udział dzieci i młodzieży w populacji miasta Bydgoszczy. Oczywiście istnieją w Polsce miasta o znacznie lepszej strukturze demograficznej, ale z reguły są to miasta mniejsze. Do miast ponad 100 tysięcznych o największym udziale dzieci i młodzieży należą: Radom, Tarnów, Elbląg, Grudziądz, Włocławek, Płock oraz miasta śląskie jak Rybnik, Ruda Śląska, Zabrze. Z miast wojewódzkich najlepsze wskaźniki mają: Białystok, Rzeszów, Gorzów, Bydgoszcz i Toruń.

Porównanie struktury demograficznej Bydgoszczy z innymi miastami. Źródło: GUS Odchyłki od proporcji w liczbie ludności Bydgoszcz / miasto w poszczególnych grupach wiekowych. Dodatnia wartość odchyłki oznacza procentowo relatywnie większą liczbę dzieci w Bydgoszczy.

DZIECI 0-9 lat: Warszawa: +17,2% Łódź: +22,0% Kraków: +7,9% Wrocław: +17,7% Poznań: +10,2% Gdańsk: +3,1% Szczecin: +5,2% Lublin: +1,7% Katowice: +10,7%

MŁODZIEŻ 10-19 lat: Warszawa: +28,1% Łódź: +22,4% Kraków: +10,5% Wrocław: +13,8% Poznań: +11,0% Gdańsk: +8,9% Szczecin: +9,3% Lublin: +0,1% Katowice: +1,4%

Spośród 10 miast powyżej 300 tyś. Bydgoszcz ma relatywnie najwięcej dzieci i młodzieży. Wyprzedza pod tym względem nawet wiele mniejszych miast np. Gdynię, Olsztyn, Kielce, Zieloną Górę, Koszalin, Opole, wiele miast śląskich. To dobrze wróży przyszłości miasta.

Średni udział ludności starszej Edytuj

Udział ludności starszej po 60-tce w populacji miasta Bydgoszczy jest średni w porównaniu z innymi dużymi ośrodkami. Najmniejszy udział ludności w wieku poprodukcyjnym w kraju mają: Tychy, Płock, Rybnik, Dąbrowa Górnicza, a z miast wojewódzkich: Olsztyn, Gorzów, Rzeszów.

Porównanie struktury demograficznej Bydgoszczy z innymi miastami. Źródło: GUS Odchyłki od proporcji w liczbie ludności Bydgoszcz / miasto w poszczególnych grupach wiekowych. Ujemna wartość odchyłki oznacza procentowo relatywnie mniejszą liczbę osób po 60-tce w Bydgoszczy.

OSOBY MAJĄCE 60 LAT I WIĘCEJ: Warszawa: -14,8% Łódź: -13,6% Kraków: -2,3% Wrocław: -5,5% Poznań: +0,9% Gdańsk: -1,9% Szczecin: +0,2% Lublin: +9,8% Katowice: -8,2%

Spośród 10 miast powyżej 300 tyś. tylko Lublin ma relatywnie znacząco mniej ludności starszej. Poznań, Gdańsk i Szczecin tyle samo, Kraków i Wrocław trochę więcej, a Katowice, Łódź i Warszawa znacznie więcej. Jednak większość mniejszych od Bydgoszczy miast ma korzystniejszą strukturę w tej grupie wieku. Wyjątki stanowią: Gdynia, Częstochowa, niektóre miasta śląskie. Spośród dużych miast regionu kujawsko-pomorskiego Bydgoszcz ma największy udział ludności starszej. Problem w tym, że trudno porównywać miasta o dość zróżnicowanej wielkości. W innych regionach trudno znaleźć przypadek, że największe miasto nie posiada gorszej struktury wiekowej od pozostałych miast.

Bydgoszcz przyciąga ludność z innych miast Edytuj

Saldo migracji kierunek miasto w latach 1996-2003 r. Źródło: GUS 1. Warszawa: +30,2 tyś. 2. Kraków: +12,4 tyś. 3. Wrocław: +12,2 tyś. 4. Poznań: +8,1 tyś. 5. Szczecin: +6,2 tyś. 6. Gdynia: +5,6 tyś. 7. Olsztyn: +4,6 tyś. 8. Białystok: +4,1 tyś. 9. Zielona Góra: +2,7 tyś.

10. Bydgoszcz : +2,6 tyś.

Spośród miast regionu tylko Bydgoszcz i Toruń mają dodatnie saldo migracji ludności miejskiej. Znaczy to, że więcej ludności z innych miast i miasteczek przesiedla się, niż ubywa do innych miast. Włocławek, Grudziądz, Inowrocław mają saldo ujemne. W kraju Bydgoszcz jest na 10 miejscu pod względem dodatniego salda migracji ludności z miast.

Zaludnianie przedmieść Edytuj

Saldo migracji kierunek wieś w latach 1996-2003 r.: 1. Poznań: -9,5 tyś. 2. Wrocław: -4,8 tyś. 3. Kraków: -3,9 tyś.

4. Bydgoszcz: -3,8 tyś.

5. Gdańsk: -3,4 tyś. 6. Kielce: -2,9 tyś. 7. Szczecin: -2,9 tyś. 8. Warszawa: -2,5 tyś. 9. Łódź: -2,3 tyś. 10. Radom: -2,3 tyś.

W latach 90-tych obserwuje się zmniejszanie liczby ludności Bydgoszczy oraz powiększanie w gminach podmiejskich. Gminy Białe Błota i Osielsko od 1996 r. powiększyły liczbę mieszkańców o 30%, Nowa Wieś Wielka o 15%, Sicienko o 10%, Solec Kujawski o 5%. Zmniejszanie się liczby ludności miast i powiększanie gmin otaczających jest zjawiskiem typowym dla prawie wszystkich ośrodków w kraju. Zjawisko to następowało u jednych ośrodków szybciej, u innych później. Bydgoszcz w szeregu z Poznaniem, Wrocławiem i Krakowem, Gdańskiem notuje jedne z większych w kraju ujemne saldo migracji na rzecz obszarów wiejskich. Ujemny ruch migracyjny na wieś wskazuje na znaczną intensywność zaludniania przedmieść, co jest typowym dla dużych miast pozytywnym zjawiskiem i świadczy o zamożności znacznej grupy mieszkańców. W przypadku Bydgoszczy proces jest powiększony przez dodatkowe czynniki: - gminy Białe Błota i Osielsko są atrakcyjniejsze niż peryferyjne dzielnice Bydgoszczy (mniejsza odległość do centrum, łatwiejszy dojazd) - trudności w uzyskaniu atrakcyjnej działki w Bydgoszczy (najlepsze tereny są zabudowane, dostępne są tereny peryferyjne o gorszej dostępności komunikacyjnej) - gminy nie są jeszcze zanadto zaludnione i zabudowane, jest jeszcze wiele atrakcyjnych działek - infrastruktura w gminach (drogi lokalne, kanalizacja) jest często lepsza, niż w peryferyjnych dzielnicach miasta - atrakcyjne środowisko przyrodnicze w gminach (wysokie zalesienie, atrakcje krajobrazowe, czyste środowisko, spokój, cisza) - nadeszła moda na przedmieścia, ceny nieruchomości wzrastają, co napędza popyt na działki budowlane

Przyrost naturalny Edytuj

Przyrost naturalny w Bydgoszczy jest ujemny, podobnie jak w większości innych miast, zwłaszcza dużych. Nie jest to korzystny aspekt demograficzny, ale należy wyjaśnić jego kontekst. Spośród 40 miast powyżej 100 tyś. 24 posiadają ujemny przyrost z lat 1996-2003. Natomiast spośród 10 miast powyżej 300 tyś. tylko Lublin posiada dodatni przyrost z lat 1996-2003. Świadczy to o znacznie większej degresji wśród dużych miast.

Przyrost naturalny w latach 1996-2003 na 1000 mieszkańców miast powyżej 300 tyś.: 1. Lublin: +2,33 2. Gdańsk: -5,59

3. Bydgoszcz: -7,40

4. Kraków: -11,10 5. Szczecin: -12,04 6. Poznań: -16,98 7. Wrocław: -17,56 8. Katowice: -25,33 9. Warszawa: -29,00 10. Łódź: -55,10

Z powyższego zestawienia wynika, że Bydgoszcz nie wypada najgorzej wśród dużych miast. Natomiast wśród 40 miast powyżej 100 tyś. Bydgoszcz jest w środku stawki. Najlepsze wyniki przyrostu naturalnego na mieszkańca mają: Rzeszów, Płock, Rybnik, Olsztyn, Radom, Gorzów, Białystok, najgorsze: Łódź, Chorzów, Warszawa, Wałbrzych, Katowice, Sosnowiec, Częstochowa. Czyli ujemny przyrost naturalny Bydgoszczy jest zjawiskiem typowym, a jego rozmiar wcale nie jest duży w przełożeniu na wielkość miasta.

Największa w regionie liczba nowych małżeństw Edytuj

Pod względem liczby zawieranych małżeństw Bydgoszcz nie odbiega od pozostałych ośrodków krajowych i regionalnych. W regionie bezwzględna liczba małżeństw jest najwyższa i wynosi 15,4 tyś. w okresie 1996-2003.

Korzystna demografia w powiecie Edytuj

Powiat bydgoski charakteryzuje się korzystną strukturą demograficzną typową dla obszarów podmiejskich dużych miast, gdzie osiedlają się ludzie młodzi lub w średnim wieku. Będziemy odnosić dane do powiatu poznańskiego – jednego z najlepiej rozwijających się w kraju. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) jest większy niż w powiecie poznańskim i daleko lepszy niż w miastach. Natomiast udział ludności starszej (powyżej 60 lat) jest mniejszy niż w powiecie poznańskim i najmniejszy wśród powiatów regionu. Najniższą średnią wieku charakteryzują się gminy: Nowa Wieś Wielka i Sicienko. Saldo migracji jest dodatnie, zarówno z miast (+5,5 tyś. w latach 1996-2003), jak i wsi (+0,6 tyś. z lat 1996-2003). Największa dodatnia migracja (lata 1996-2003) dotyczy gmin: Białe Błota (+2,2 tyś.) Osielsko (+1,5 tyś.) Nowa Wieś Wielka (+0,9 tyś.) Sicienko (+0,7 tyś.) Solec Kujawski (+0,5 tyś.) Prognozy przyrostu mieszkańców dla powiatu są dobre. Za 15 lat liczba mieszkańców ma sięgnąć 105-110 tyś.