FANDOM


WSTĘPEdytuj

Szablon:!colspan="2" style="text-align:center"Szablon:!Bydgoszcz
Szablon:!- Szablon:!style="width: 40%; background-color: rgba(125,125,125,0.25); border-top: 1px solid rgba(125, 125, 125, 0.6)"Szablon:!Państwo Szablon:!style="width: 60%; text-align:right; border-top: 1px solid rgba(125, 125, 125, 0.6)"Szablon:!Polska Szablon:!- Szablon:!style="background-color: rgba(125,125,125,0.25); border-top: 1px solid rgba(125, 125, 125, 0.6)"Szablon:!Województwo Szablon:!style="text-align:right; border-top: 1px solid rgba(125, 125, 125, 0.6)"Szablon:!kujawsko-pomorskie Szablon:!- Szablon:!style="background-color: rgba(125,125,125,0.25); border-top: 1px solid rgba(125, 125, 125, 0.6)"Szablon:!Prezydent Szablon:!style="text-align:right; border-top: 1px solid rgba(125, 125, 125, 0.6)"Szablon:!Rafał Bruski Szablon:!- Szablon:!style="background-color: rgba(125,125,125,0.25); border-top: 1px solid rgba(125, 125, 125, 0.6)"Szablon:!Powierzchnia Szablon:!style="text-align:right; border-top: 1px solid rgba(125, 125, 125, 0.6)"Szablon:!175,98 km² Szablon:!-
Bydgoszcz

Poznajemy naszą Bydgoszcz Edytuj

Bydgoszcz jest ważnym ośrodkiem ludnościowym, gospodarczym, przemysłowo- handlowym, administracji cywilnej i wojskowej, akademickim, kulturalnym i sportowym. Posiada tradycje historyczne, administracyjne, przemysłowe, bankowe, handlowe, kulturalne.

Już w średniowieczu dynamika rozwojowa Bydgoszczy była zaskakująca. Od połowy XIV wieku w ciągu 300 lat miasto rozwinęło się i rozbudowało od podstaw dystansując miasta kujawskie i wielkopolskie, skutecznie konkurując z Toruniem - krzyżackim, a później należącemu do Prus Królewskich emporium handlowym. W Bydgoszczy zbudowano od podstaw murowane miasto z wodociągami, 8 średniowieczymi kościołami (obecnie pozostało 4), zamkiem królewskim, murami, bramami, basztami, mennicą, mieszczące się w 10-tce największych miast I Rzeczpospolitej. I to wszystko własnymi siłami bez pomocy Krzyżaków, a raczej wbrew nim. Znaczenie Bydgoszczy do okresu wojen szwedzkich nieustannie wzrastało, a miasto wzbogacało się o kolejne obiekty, kolegia, kościoły i powiększało liczbę ludności. Już wtedy można zauważyć fenomen Bydgoszczy, która leżała w miejscu tak dogodnym pod względem komunikacyjnym i handlowym, że miała szansę w przyszłości zdystansować wszystkie sąsiednie ośrodki.

Po głębokim upadku w XVIII w. w wyniku wojen - od początku XIX wieku Bydgoszcz stanowi znowu ważny ośrodek tym razem czerpiący korzyści z położenia na styku strategicznych dróg wodnych i związanego z tym rozwoju przemysłu. Rozwój Bydgoszczy lansowały władze polskie (polski projekt kanału bydgoskiego), pruskie (budowa kanału), i znowu polskie (Księstwo Warszawskie). Bydgoszcz zyskała prestiż ośrodka administracyjnego utrzymywany przez władze pruskie i polskie. Czasy emporów handlowych przeminęły. Teraz przyszedł czas znaczenia komunikacji wodnej, kolejowej i rewolucji przemysłowej. Od połowy XIX wieku Bydgoszcz stała się niekwestionowanym liderem na obszarze obecnego województwa. Z tego czasu pochodzą tradycje przemysłowe i bankowe.

Rozwoju nie przerwały nawet niekorzystne decyzje administracyjne w czasach II Rzeczpospolitej. Więcej: dystans gospodarczy Bydgoszczy wobec sąsiednich ośrodków powiększał się. Bydgoszcz zyskiwała coraz większe tradycje sportowe i kulturalne.

Natomiast suma okresu PRL nie jest dla Bydgoszczy korzystniejsza, niż dla innych miast regionu. Po korzystniejszym pierwszym okresie rozbudowy infrastruktury przedwojennej, w II okresie PRL (od 1965 r.) rozwijano raczej sąsiednie ośrodki: Toruń i Włocławek, Świecie.

W Bydgoszczy nie zlokalizowano żadnej wielkiej nowej inwestycji przemysłowej, a część mocy przerobowych kombinatu budowlanego przekazano na Śląsk. Rozwijało się natomiast szkolnictwo wyższe i zwrócono uwagę na zagospodarowanie atrakcyjnych obszarów przyrodniczych (Leśny Park Kultury i Wypoczynku).

Obecnie liczba atutów Bydgoszczy jest nawet większa niż w dawnych okresach historycznych. Wystarczy przyjrzeć się bliżej aglomeracji bydgoskiej i sięgnąć do danych statystycznych aby się o tym przekonać. Obecnie przychodzi czas na rozwój otoczenia silnie już nasyconej zabudową i infrastrukturą Bydgoszczy. Dlatego coraz uważniej trzeba patrzeć na powiat bydgoski, a zwłaszcza najbliższe miastu gminy.

Od 1973 r. Bydgoszcz połączono z Toruniem - na razie na papierze. Efektem docelowym tej koncepcji ma być zsumowanie potencjałów obu miast i rozwój powiązań między nimi w celu stworzenia ośrodka metropolitarnego. Co z tego wyniknie czas pokaże.


Bydgoszcz to nie wielka metropolia, ale jest na tyle duża, że nie sposób się tu nudzić. Potencjał miasta sprawia, że często organizowane są imprezy kulturalne, sportowe, jest spory wybór restauracji, kawiarni, klubów, przedstawień w teatrze, operze, filharmonii, filmów w multikinie. Miasto jest rozległe i zaskakuje krajobrazami, nie nuży ciagle tymi samymi widokami. Zarazem nie czuje się pędu wielkiej metropolii. Bydgoszczanie znają swoje miejsce w szeregu, za Poznaniem, Gdańskiem, Łodzią, ale wiedzą doskonale, że w regionie są największym ośrodkiem. To, że miasto jest największe w regionie ułatwia lokalizowanie tutaj przyszłych prestiżowych inwestycji.

Tradycje wielkomiejskieEdytuj

Bydgoszcz nigdy nie była metropolią krajową, ale począwszy od średniowiecza należała do dużych i liczących się polskich miast

Średniowiecze

W końcu XVI wieku więcej mieszkańców posiadał m.in. Gdańsk, Poznań, Warszawa, Kraków, Elbląg, Toruń. Na Kujawach Bydgoszcz była największym miastem dystansując Włocławek i Inowrocław. Natomiast wśród miast dzielnicy wielkopolskiej (Kujawy+Wielkopolska) Bydgoszcz była jednym z największych ośrodków po Poznaniu. Znaczenie Bydgoszczy wynikało z funkcji handlowej miasta. Była głównym ośrodkiem skupu i spławu zboża z Kujaw, Krajny i północnej Wielkopolski. Co 6 statek na Wiśle był bydgoski.

XIX wiek

Na początku wieku dystans Bydgoszczy do większych ośrodków zmniejszył się, aby od połowy XIX w. zostać trzecią metropolią w zaborze pruskim po Gdańsku i Poznaniu.

Okres międzywojenny

Bydgoszcz plasowała się na 8, a w latach 30-stych na 7 miejscu w kraju.

Okres powojenny

Bydgoszcz zajmowała 8, potem 9 miejsce (za Katowicami). Po 1989 r. ponownie znalazła się na 8 miejscu.

Duża liczba mieszkańcówEdytuj

Obecnie (2003) Bydgoszcz liczy 370,245 tyś. mieszkańców, a powiat 90,755 tyś. Zespół miejski liczy 461 tyś. osób, a uwzględniajac ludność wyłącznie zurbanizowanych przedmieść o charakterze quasi-miejskim: 440 tyś. osób.

Ustępujemy:

 • Warszawie: 1689,559 tyś.
 • Łodzi: 779,129 tyś.
 • Krakowowi: 757,685 tyś.
 • Wrocławiowi: 637,548 tyś.
 • Poznaniowi: 574,125 tyś.
 • Gdańskowi: 461,011 tyś.
 • Szczecinowi: 414,032 tyś.

Wyprzedzamy:

 • Lublin: 356,563 tyś.
 • Katowice: 322,285 tyś.

Rozpatrując konurbacje miejskie, trzeba uznać, że większe znaczenie od Bydgoszczy ma ponadto konurbacja górnośląska traktowana jako zespół sąsiadujacych ze sobą średnich miast (10 ma ponad 100 tyś. mieszk.). Gdańsk rozpatrywany jako Trójmiasto również zyskuje znaczną przewagę nad aglomeracją bydgoską. Z kolei Bydgoszcz rozpatrywana łącznie z Toruniem dystansuje Szczecin i zbliża się do Poznania.

Przestrzeń miejskaEdytuj

Odległość między krańcami miasta wynosi: z zachodu na wschód: 20 km, a z północy na południe: 10 km. Miasto posiada odmienne strefy przestrzenne o różnym krajobrazie i zabudowie co urozmaica przestrzeń miejską. W centrum dominuje zwarta zabudowa, natomiast na wszystkich przedmieściach oazy zieleni i rekreacji. Położenie wśród lasów determinuje „enklawowość” miasta. Zabudowa rozwija się tam, gdzie jest to możliwe. Dlatego rozwijają się odległe osiedla np Osowa Góra czy Fordon.

W mieście można wydzielić 6 stref przestrzennych

 • GÓRNY TARAS, który obejmuje osiedla: Wilczak, Jary, Błonie, Górzyskowo,

Szwederowo, Wzgórze Wolności, Glinki, Wyżyny, Kapuściska, Czersko. Mieszka tam 115 tyś. osób, czyli ok. 40% ludności miasta w osiedlach domów wielorodzinnych, ostatnio intensywnie rewitalizowanych oraz jednorodzinnych.

 • DOLNY TARAS, który obejmuje zabytkowe Stare Miasto i Śródmieście, oraz główne

osiedla na północ od Brdy: Okole, Bielawy, Leśne, Bartodzieje. Mieszka tam ok. 30% ludności miasta. Obok zabudowy mieszkalnej, znajdują się tam siedziby firm, niektóre fabryki i większość obiektów kulturalnych i sportowych.

 • WSCHODNIA DZIELNICA obejmująca ok. 20% ludności w osiedlach Bydgoszcz Wschód,

Brdyujście, zabytkowy stary Fordon oraz zbudowany w latach 80-tych i 90-tych od podstaw Nowy Fordon. Obszary te sąsiadują bezpośrednio z Wisłą. Znajdują się tam zarówno dzielnice mieszkaniowe, jak i składy przemysłowe.

 • ZACHODNIE I PÓŁNOCNO-ZACHODNIE OSIEDLA WILLOWE, gdzie mieszka 10% ludności.

Osiedla Miedzyń, Flisy, Prądy, Osowa Góra, Czyżkówko, Jachcice, Piaski, Smukała, Janowo leżą w pobliżu Brdy i kanału bydgoskiego w spokojnej, pełnej lasów okolicy. Znajdują się tam m.in. ośrodek wypoczynkowy i sanatorium.

 • PÓŁNOCNY PAS REKREACYJNY BYDGOSZCZY - wielka strefa wypoczynku i rekreacji.

Obejmuje on 830-hektarowy Leśny Park Kultury i Wypoczynku z licznymi atrakcjami, Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły oraz znaczne obszary lasów o zróżnicowanej strukturze.

 • TEREN ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH ZACHEM w południowo-wschodniej części miasta z

własną siecią dróg i linii autobusowych dla pracowników. Zakłady wykorzystują część terenu, pozostałą porasta las i znajdują się tam pozostałości niemieckiej fabryki dynamitu z czasów wojny. Stanowi on potencjalną strefę wielkiego parku przemysłowego, z dostępem do ekspresowej obwodnicy, linii kolejowej Śląsk- Gdynia i portu lotniczego.

PODBYDGOSKIE GMINY NAJŚCIŚLEJ ZWIĄZANE Z MIASTEM: Osielsko i Białe Błota. Mimo, że leżą poza obszarem administracyjnym miasta, mogą być traktowane jako integralne dzielnice. Odległość z tych gmin do centrum miasta jest 2x mniejsza, niż z peryferyjnych bydgoskich osiedli. Przekłada się to na intensywny ich rozwój, zwłaszcza budownictwa willowego. Parametry charakteryzujące rozwój tych gmin nie mają precedensu w regionie kujawsko-pomorskim.

Fragmenty pozostałych sąsiadujących gmin z południa (Nowa Wieś Wielka), zachodu (Sicienko), północnego-zachodu (Koronowo), północnego-wschodu (Dobrcz), wschodu (Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka) i południowego-wschodu (Solec- Kujawski) również można uznać za przedmieścia o charakterze peryferyjnych osiedli willowych.

Rozwinięta infrastrukturaEdytuj

Długość ulic: 584,9 km

Mosty: 25

Wiadukty: 20

Kładki dla pieszych: 15

Przejścia podziemne: 4

Jazy: 3

Śluzy: 8

Linie autobusowe (bez podmiejskich i prywatnych): 40

Linie tramwajowe: 8

Dworce kolejowe: 13

Port lotniczy: 1

Długość sieci cieplnej : 412,2 km

Długość sieci energetycznych napowietrznych: 2287 km

Długość sieci gazowej: 798 km

Liczba oczyszczalni ścieków ogółem: 11

Oczyszczalnie ścieków komunalne: 3

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie: 91,2%

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej: 96,5%

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej: 88,7%

Zasoby mieszkaniowe - liczba mieszkań: 135,163 tyś.

Porównanie z innymi miastamiEdytuj

Gęstość zaludnienia miast wojewódzkich i innych powyżej 150 tyś [osób na km kwadr.]:

1 – Warszawa - 3269

2 – Białystok - 3107

3 – Rzeszów - 2963

4 – Bytom - 2752

5 – Łódź - 2647

6 – Sosnowiec - 2496

7 – Lublin - 2417

8 – Zabrze - 2407

9 – Kraków - 2318

10 – Poznań - 2197

11 - Wrocław - 2177

12 – Bydgoszcz - 2122

13 – Radom - 2044

14 - Zielona Góra - 2036

15 – Olsztyn - 1969

16 - Katowice - 1959

17 – Kielce - 1925

18 – Gdynia - 1871

19 – Toruń - 1805

20 – Gdańsk - 1759

21 – Częstochowa - 1563

22 – Gliwice - 1506

23 - Gorzów Wlkp - 1462

24 - Bielsko Biała - 1420

25 – Szczecin - 1376

26 – Opole - 1339

Bydgoszcz zajmuje średnie pozycje. Znaczy to, że mimo że z Fordonem, Łęgnowem, w porównaniu do innych miast nie posiada wielkiego obszaru i nie jest miastem bardziej rozwlekłym od innych.

OdległościEdytuj

Odległości liczone od centrum Bydgoszczy do centrum miast – w nawiasach liczba mieszkańców w tyś. Miasta odległe do 30 km:

 • Solec Kujawski (14,9) - 15 km;
 • Koronowo (10,8) – 22 km;
 • Szubin (9,4) – 23 km;
 • Łabiszyn (4,4) – 27 km;
 • Nakło (19,6) – 2

Miasta odległe 30-50 km:

 • Mrocza (4,2) – 37 km;
 • Barcin (7,9) – 38 km;
 • Kcynia (4,7) – 43 km;
 • Żnin (14,1) – 43 km;
 • Pakość (5,8) – 43 km;
 • Chełmno (20,6) – 43 km;
 • Inwrocław (77,9) – 44 km;
 • Świecie (25,8) – 44 km;
 • Gniewkowo (7,3) – 45 km;
 • Toruń (208,9) – 47 km;

Średnie miasta do 100 km:

 • GRUDZIĄDZ (100,2) – 65 km
 • GNIEZNO (76,4) – 80 km;
 • PIŁA (80,0) – 89 km;
 • WŁOCŁAWEK (122,3) – 99 km;

Inne:

 • do Poznania – 122 km
 • do Trójmiasta – 158 km
 • do Warszawy – 245 km
 • do Berlina – 380 km
 • do Krakowa – 392 km
 • do granicy z Niemcami – 262 km (Kołbaskowo), 280 km (Świecko)
 • do Skandynawii (prom w Świnoujściu) – 283 km
 • do granicy z obwodem kaliningradzkim – 199 km (Gronowo)
 • do granicy południowej – 327 km (Lubawka), 431 km (Cieszyn)
 • do granicy wschodniej – 417 km (Bobrowniki), 424 km (Terespol)
 • na wybrzeże (Ustka, Krynica Morska) – 195 km
 • na wybrzeże zachodnie (Rewal) – 256 km
 • na Warmię (Olsztyn) – 190 km
 • na Mazury (Mikołajki) – 266 km
 • na Suwalszczyznę (Suwałki) – 370 km
 • w Sudety (Karpacz) – 333 km
 • w Beskid Żywiecki (Żywiec) – 442 km
 • w Tatry (Zakopane) – 490 km
 • w Beskid Sądecki (Krynica) – 496 km
 • w Bieszczady (Ustrzyki Dolne) – 571 km

W promieniu 30 km od Bydgoszczy leży 5 miast, w tym 15-tysięczny satelitarny Solec Kujawski i 20-tysięczne Nakło, w promieniu 50 km - kolejne 10 miast. Z Bydgoszczy stosunkowo blisko do Poznania, na wybrzeże gdańskie i środkowe, na Warmię, do obwodu kaliningradzkiego.

Bliżej z Bydgoszczy do Berlina niż na południe Polski. Stosunkowo daleko (ponad 400km) do wschodniej granicy i w Karpaty.KlimatEdytuj

WodyEdytuj

Tereny zieloneEdytuj

Obszary chronioneEdytuj

Podział administracyjnyEdytuj

HistoriaEdytuj

GospodarkaEdytuj

Tereny rolniczeEdytuj

PrzemysłEdytuj

UsługiEdytuj

HandelEdytuj

PolitykaEdytuj

Władze miastaEdytuj

Ważne miejscaEdytuj

Turystyka i zabytkiEdytuj

Ważne obiekty i miejsca Edytuj

KomunikacjaEdytuj

Komunikacja miejskaEdytuj

Więcej informacji w osobnych artykułach:

Centrum miasta z okolicznymi miejscowościami łączą także liczne linie prywatne takie jak:

KolejEdytuj

Ruch lotniczyEdytuj

EdukacjaEdytuj

należą m.in:


Zobacz też: Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Licea Ogólnokształcące, Wyższe uczelnie.

KulturaEdytuj

TeatryEdytuj

KinaEdytuj

Galerie i muzeaEdytuj

Lokalne gazetyEdytuj

Zobacz teżEdytuj

WyznaniaEdytuj

SportEdytuj


Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj